clear

 

:: S.D.E.E. BRĂILA ::


Istoria electrificării Brăilei începe la sfârşitul secolului XIX- lea, perioadă de remarcabilă dezvoltare economică pentru oraşul de la Dunăre.
În anul 1880 are loc PIF CTE Fabrica de ciment- 720KW, pentru ca în 1883 să ia fiinţă la Brăila Societatea de Iluminat Electric cu capital belgian.
La 1900 funcţionează primele tramvaie electrice iar la 1905 se aprind primele becuri electrice în reţeaua de iluminat public. Mai amintim în 1930 PIF primul grup de 3 MW la CTE Brăila şi între anii 1974 -1979 PIF staţiile de 220 KV şi 400 KV Lacul Sărat. 

Societatea distribuitoare de energie electrică de pe teritoriul judeţului Brăila trece de-a lungul timpului prin numeroase transformări:

1948 - Societatea regională de Electricitate Galaţi ce include Uzinele electrice Brăila.
1949 - La Brăila funcţionează Sectorul de Reţele Electrice aparţinând tot de Galaţi.
1968 - Ia fiinţă Întreprinderea de Reţele Galaţi cu Secţie de Distribuţie şi Furnizare la Brăila.
1983 - Se înfiinţează IRE Brăila , întreprindere judeţeană de sine stătătoare dar care nu gestiona reţelele de 110KV- 400KV din zonă.
1990 - Prin HGR 1199.12.11.1990 fostul MEE se transformă in Regia Autonoma de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Brăila se transformă in Filiala de Reţele Electrice Brăila.
1998 - Ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L. devine C.O.N.E.L., F.R.E. Brăila devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila.
2002 - Ia fiinţă Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord cu şase sucursale din care una este şi Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Brăila.

Sucursala de Distribuţie Brăila are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judetelui Brăila.


sucursala

lungime linii  110 kV (circuit)

lungime linii m.t. (circuit)     

lungime linii  j.t. (circuit)

STATII 

posturi trafo 

LEA

LES

LEA

LES

LEA

LES

statii 110kV

statii m.t.

 

km

km

km

km

km

km

nr

nr.

nr

BRAILA 731,421 0.00 2.774,459 721,232 4.712,163 557,552 25 52 2.122Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Brăila este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale

 
Angajaţi
Considerăm că progresul nu poate fi realizat fără priceperea şi angajamentul tuturor salariaţilor. Astfel cei 283 de angajaţi răspund de funcţionarea instalaţiilor în condiţii de cea mai bună calitate, siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului înconjurător.

Deranjamente

0239929 - număr unic pentru semnalarea deranjamentelor pentru toţi clienţii, indiferent de zona de reşedinţă.

TEL VERDE 0800 500 205


Centre de exploatare

Denumire centru

Adresa

CE MT/JT Municipal

Piaţa Uzinei nr.1

CE MT/JT Exterior

Str.Industriilor nr.17

CE 110kV

Str.Plevna nr.23ADRESA
SDEE Brăila
Str.Plevna nr.23 cod 810650, Brăila
Telefon 0239/605702;
Fax 0239/605704;
E-mail: office.braila@distributie-energie.ro