clear

 

:: S.D.E.E. BUZAU ::


“Intreprinderea de Retele Electrice Buzau” a fost înfiinţată la 1 octombrie 1983 conform decretului 379/13.10.1983.
Prin HGR 1199/12.11.1990 fostul MEE se transformă în Regia Autonoma de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Buzău se transforma in Filiala de Retele Electrice Buzău.
Începand cu anul 1998, ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L devine C.O.N.E.L., F.R.E. Buzău devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
În anul 2000, prin HG 627/2000 se desfiinţează C.O.N.E.L., iar SDFEE Buzău, devine sucursala a S.C. Electrica SA. Conform HGR 1342/2002 privind reorganizarea SC ELECTRICA SA, începind cu data de 10.02.2002, devine Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Buzău – parte componentă a FDFEE “ELECTRICA MUNTENIA NORD”.

Situat în partea de sud-est a tării, judeţul Buzău, are un istoric energetic bogat, din care merită să amintim:

  • în anul 1928 va intra în funcţiune uzina electrică din Râmnicu Sărat de 1000 Cp care va funcţiona până în anul 1959;
  • se introduce iluminatul electric, în anul 1937, în localităţile Patârlagele şi Valea Viei;
  • în anul 1940 existau cca. 70 km de străzi electrificate şi urmau să se electrifice alţi 25 km; tot acum apar şi primele utilizări industriale ale energiei electrice; 
  • prima staţie de 110 kV din judeţ este staţia Buzău-Nord pusă în funcţiune în 1958, alimentată din LEA 110 kV Focşani - Buzău.

Sucursala de Distribuţie Buzău are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţul Buzău.Sucursala

lungime linii  110 kV (circuit)

lungime linii m.t. (circuit)     

lungime linii  j.t. (circuit)       

STATII 

posturi trafo 

LEA

LES

LEA

LES

LEA

LES

statii 110kV

statii m.t.

 

km

km

km

km

km

km

nr

nr.

nr

BUZAU 448,134 0.00 1.913,772 464,197 7.583,603 1.512,205 16 2 1.366


Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Buzău este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale.


Angajaţi
Considerăm că progresul nu poate fi realizat fără priceperea şi angajamentul tuturor salariaţilor. Astfel cei 321 de angajaţi răspund de funcţionarea instalaţiilor în condiţii de cea mai bună calitate, siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului înconjurător.

Deranjamente

0238929; 0238405929


TEL VERDE 0800 500 205

 

Centre de exploatare 

Denumire centru Adresa

CE MT/JTBuzău + Buzău Sud

Buzău, Maresal Al. Averescu, nr. 3

CE MT/JT Nord

Buzău, Maresal Al. Averescu, nr. 3

CE MT/JT Rm. Sărat

Rm. Sărat, str. Eroilor, nr. 29

CE 110kV, PRAM IT, MT

Buzău, str. Bazalt, nr. 47
ADRESA
SDEE Buzău 
Str.Mareşal Averescu nr.3 ,cod 120257 Buzau
Telefon: 0238/405701;
Fax: 0238/405704 ;
Email: office.buzau@distributie-energie.ro