clear

 

:: S.D.E.E. FOCȘANI ::


În ciuda aparenţei sale liniştite, Focşanii – oraş prin excelenţă negustoresc – a trăit cu intensitate frământările politice de la jumătatea veacului al XIX-lea. La acea epocă, focşănenii au constituit un veritabil puls al arterei Milcovului, semnalând gradul de continuă intensificare a dorinţei de unitate a românilor.

Despărţit în două – Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteni – de un braţ al Milcovului, oraşul întruchipa, în acea vreme, situaţia celor două ţări vecine şi surori.
Desfiinţarea hotarului de la Focşani echivala cu Unirea celor două Principate şi crea premisele punerii temeliei statului naţional unitar român
Însăşi Revoluţia de la 1848 a îmbrăcat la Focşani un dublu aspect, determinat de mersul ei în cele două ţări române cărora le aparţineau oraşul, încât exprimarea tendinţei de unitate naţională a îmbrăcat forme concrete, izvorâte din convingerea fermă că locuitorii din dreapta şi din stânga Milcovului sunt fraţi şi alcătuiesc unul şi acelaşi popor.

Societatea distribuitoare de energie electrică de pe teritoriul județului Focșani trece de-a lungul timpului prin numeroase transformări:

La data de 1 martie 1963 se preiau de către Direcţia Energiei Electrice toate instalaţiile electrice din exploatarea Sfaturilor Populare Regionale înfiinţîndu-se Întreprinderea Regională de electricitate Galaţi din care făcea parte şi zona Focşanului.
Anul 1968 reprezintă un nou moment important deoarece fostele Întrprinderi Regionale se transformă în Întreprinderi de Reţele Electrice.

În anul 1971 instalaţiile din zona Vrancea sunt preluate de la IRE Galaţi de către IRE Bacău. În anul 1983 se înfiinţează IRE Focşani întreprindere judeţeană de sine stătătoare dar care nu gestiona reţelele de 110KV- 400KV din zonă.

Prin HGR 1199/12.11.1990 fostul MEE se transformă în Regia Autonoma de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Focşani se transforma in Filiala de Retele Electrice Focşani. Începand cu anul 1998, ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L devine C.O.N.E.L., F.R.E. Focşani devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Focşani. În anul 2000, prin HG 627/2000 se desfiinţează C.O.N.E.L., iar SDFEE Focşani, devine sucursala a S.C. Electrica SA. Conform HGR 1342/2002 privind reorganizarea SC ELECTRICA SA, începind cu data de 10.02.2002, devine Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Focşani – parte componentă a FDFEE “ELECTRICA MUNTENIA NORD”.

::Sucursala de Distribuţie Focşani::
are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei.Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judetelui Vrancea.sucursala

lungime linii  110 kV (circuit)

lungime linii m.t. (circuit)

lungime linii  j.t.  (circuit)      

STATII 

posturi trafo 

LEA

LES

LEA

LES

LEA

LES

statii 110kV

statii m.t.

 

km

km

km

km

km

km

nr

nr.

nr

FOCSANI 238,94 0.00 1.858,921 231,610 5.049,093 1.290,726 9 0 1.290


Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Focşani este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale.


Angajaţi
Considerăm că progresul nu poate fi realizat fără priceperea şi angajamentul tuturor salariaţilor. Astfel cei 280 de angajaţi răspund de funcţionarea instalaţiilor în condiţii de cea mai bună calitate, siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului înconjurător.

Deranjamente

0237929 - număr unic pentru semnalarea deranjamentelor pentru toţi clienţii, indiferent de zona de reşedinţă.


TEL VERDE 0800 500 205

Centre de exploatare

Denumire centru

Adresa

CE MT/JT Vrancea Sud

Str.Dinicu Golescu nr.18-20

CE MT/JT Municipal Focşani

Str.Dinicu Golescu nr.18-20

CE MT/JT Panciu

Str.Democraţiei nr.5

CE 110kV

B.dul Mărăşeşti nr.54


 
ADRESA
SDEE Focşani
Bdul Independenţei Nr.2 Focşani
Telefon: 0237/205701;
Fax: 0237/205704;
E-mail:
office.vrancea@distributie-energie.ro