clear

 

:: S.D.E.E. GALAȚI ::


1893 este anul înfiinţării Societăţii Anonime a Iluminatului cu Gaz şi Electricitate Galaţi.
De atunci, activitatea firmei noastre a crescut de la an la an, a cunoscut mai multe forme de organizare şi s-a desfăşurat sub mai multe denumiri, dar a păstrat neschimbată o caracteristică definitorie: o ofertă de servicii de excepţie.

De-a lungul timpului, principalele servicii oferite de societatea noastră au fost distribuţia şi furnizarea energiei electrice. S-a asigurat contractarea energiei electrice, livrarea acesteia la parametrii stabiliţi prin contract, precum şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică conform nivelului de siguranţă contractat de fiecare client în parte. Scopul principal al societăţii este acela de a oferi clienţilor noştri, în orice moment, cele mai bune servicii.

:: Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi ::
SDEE Galaţi are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. 
 

::Volumul instalaţiilor din gestiunea SDEE Galaţi::
Calitatea energiei electrice livrate depinde în mare măsură de volumul, starea tehnică şi fiabilitatea instalaţiilor energetice prin care se realizează transportul şi distribuţia energiei electrice. Sucursala Galaţi deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţului Galaţi, după cum urmează
sucursala

lungime linii  110 kV (circuit)

lungime linii m.t. (circuit)

lungime linii  j.t. (circuit)       

STATII 

posturi trafo 

LEA

LES

LEA

LES

LEA

LES

statii 110kV

statii m.t.

 

km

km

km

km

km

km

nr

nr.

nr

GALATI 586,91 8,866 2.273,680 1.123,052 7.271,435 1.724,329 27 18 1.862


Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale.

Angajaţi

Considerăm că progresul nu poate fi realizat fără priceperea şi angajamentul tuturor salariaţilor. Astfel cei 358 de angajaţi răspund de funcţionarea instalaţiilor în condiţii de cea mai bună calitate, siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului înconjurător.

Deranjamente

0236929 - număr unic pentru semnalarea deranjamentelor pentru toţi clienţii, indiferent de zona de reşedinţă.
TEL VERDE 0800 500 205


Centre de exploatare

Denumire centru

Adresa

CE MT/JT Urban Galaţi

Str. Basarabiei, nr.47 Galaţi

CE MT/JT Exterior Galaţi

Str. Basarabiei, nr.47 Galaţi

CE MT/JT Tecuci

Str. George Coşbuc, nr. 9 Tecuci

CE 110kV

Str. Energiei, nr. 1ADRESA
SDEE Galați 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 35A, Galaţi, cod 800001
Tel: 0236/305701
Fax: 0236/305 704
Email:
office.galati@distributie-energie.ro