clear

 

 

 

:: S.D.E.E. TÂRGOVIȘTE ::


Reşedinţă domnească şi capitală între 1396 şi 1714, Târgovişte a deţinut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar şi cultural -artistic al Ţării Româneşti.

Oraşul este situat pe o terasă înaltă de 260m, deasupra văii Ialomiţei, la limita între regiunea deluroasă subcarpatică şi de câmpie. Pe aici trecea drumul comercial cel mai important care lega Transilvania de Dunăre pe la Rucăr – Câmpulung – Târgovişte – Târgşor – Brăila, cu ramificaţii spre Bucureşti. Perioada medievală i-a adus recunoaşterea ca târg de importanţă europeană, unde se schimbau mărfuri sosite din trei continente, cu cele ale producătorilor locali.
Datorită poziţiei geografice favorabile, Târgovişte este punctul de plecare spre câteva trasee de o valoare deosebită pentru turismul românesc: la numai 60 km se află oraşul Sinaia, iar pe o variantă a acestui traseu se ajunge în masivul Bucegi. Urmând firul Dâmboviţei, se pătrunde în culoarul Rucăr – Bran, unde frumuseţea peisajului şi monumentele naturale, istorice şi de arhitectură au dezvoltat o reţea de agroturism montan. De asemenea, oraşul se află amplasat la numai 75 km de Bucureşti şi este un important nod de cale ferată, ceea ce facilitează contactele permanente cu toate oraşele mari ale ţării, în toate domeniile vieţii şi activităţii sale.

Înfăţişarea oraşului este rezultatul unui suflu înoitor, dinamic, în care însă, nu se uită partea istorică. Vechiul şi noul se împletesc armonios în arhitectura municipiului Târgovişte. Edificator în acest sens este Turnul Chindiei, construit în sec.XV de Vlad Ţepeş, devenit cu timpul emblema oraşului.

Pe acest fundal al împletirii armonioase a vechiului cu noul, se conturează noile construcţii cu o arhitectură deosebită, contribuind la aerul modern pe care îl primeşte oraşul. Astfel, sediul SDEE Târgovişte, sediu cu care ne mândrim vine să întrgească aria arhitecturală a oraşului.

Sucursala de Distribuţie Târgovişte are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţul Dâmboviţa, 


sucursala

lungime linii  110 kV (circuit)

lungime linii m.t. (circuit)     

lungime linii  j.t.     (circuit)   

STATII 

posturi trafo 

LEA

LES

LEA

LES

LEA

LES

statii 110kV

statii m.t.

 

km

km

km

km

km

km

nr

nr.

nr

TARGOVISTE 616,188 1,784 2.029 391,948 7.319,793 676,828 17 0 1.606


Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Târgovişte este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale.

Angajaţi
Considerăm că progresul nu poate fi realizat fără priceperea şi angajamentul tuturor salariaţilor. Astfel cei 288 de angajaţi răspund de funcţionarea instalaţiilor în condiţii de cea mai bună calitate, siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului înconjurător.


Deranjamente

0245929 - număr unic pentru semnalarea deranjamentelor pentru toţi clienţii, indiferent de zona de reşedinţă.

TEL VERDE 0800 500 205
 

Centre de exploatare 

Denumire centru

Adresa

CE MT/JT Târgovişte

Str.Gimnaziului  15

CE MT/JT Găieşti

Str.Potopului nr.2

CE 110kV

Str.Aleea Sinaia nr.5
Loc.Aninoasa
ADRESA
SDEE Tărgovişte
Str.Domnească nr.236, Târgovişte cod 130016
Telefon: 0245/205702;
Fax: 0245/205704;
E-mail: office.dambovita@distributie-energie.ro